Rozważania

 

W niniejszym dziale będzie publikowany materiał mający związek z Maryjnymi Objawieniami Amsterdamskimi, będący wynikiem przemyśleń, medytacji i rozważań tak osób duchownych jak i świeckich. Materiał ten prosimy przesyłać na adres avemater@avemater.pl

Ponadto będą tutaj sygnalizowane tematy, oczekujące jeszcze na swoje opracowanie.


1.

Dotyczy Jej Cudownego Obrazu

a) Waszym zdaniem dlaczego Pani Wszystkich Narodów stoi na kuli ziemskiej boso?

b) Matka Boża z chwilą Jej wniebowzięcia miała już ponad 50 lat. Dlaczego więc na Cudownym Obrazie przedstawiona jest w bardzo młodym wieku?* Ponadto, dlaczego Jej ciało zdaje się być przezroczyste?

c) Czy nie wydaje się Wam, że Pani Wszystkich Narodów przedstawiona jest na Cudownym Obrazie w stanie błogosławionym? Jeśli tak rzeczywiście jest, co potwierdził nam również jeden ze znamienitych polskich malarzy, to jaką teologiczną wymowę ten fakt ze sobą niesie?*

d) Pani Wszystkich Narodów stoi na kuli ziemskiej a owce symbolizujące wszystkie narody ziemi znajdują się poza nią. Jak myślicie, dlaczego?

e) Jaki związek zachodzi Waszym zdaniem pomiędzy Obrazem Miłosierdzia Bożego a Obrazem Pani Wszystkich Narodów?*

Pomocny materiał:
Jej tytuł
Modlitwa
Obraz
Nowy dogmat


* Na pytania te założyciel naszej Fundacji - pan mgr inż. Witold Wojciechowski otrzymał już odpowiedź z Wysoka. Znajdziecie ją w Prelekcji, którą wygłosił 22 lutego 2019 w Amsterdamie - patrz strona główna, punkt: "Prelekcje".


2. Dotyczy JejHTML clipboard Modlitwy

a) Jaki związek zachodzi pomiędzy Modlitwą Pańską a Modlitwą Pani Wszystkich Narodów?

b) Matka Boża zachęca w Amsterdamie do "modlenia się dalej" na różańcu, a jednocześnie ofiaruje Modlitwę mającą moc "uratować świat". Co takiego jest w Jej Modlitwie, czego nie ma w modlitwie różańcowej? Czy w takim znaczeniu można traktować Jej Modlitwę jako "dopełnienie" modlitwy różańcowej?Teologów mariologów zachęcamy gorąco do przeprowadzenia dogłębnej analizy związku zachodzącego pomiędzy Objawieniami w Rue du Bac (Cudowny Medalik), Lourdes, Amsterdamie
(Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów) orazHTML clipboard "Tajemnicą Maryi".

Będziemy niezmiernie wdzięczni za podzielenie się z nami jej wynikami.

Jeśli czas pozwoli i Duch Święty usposobi, to również i my spróbujemy wkrótce podzielić się z Wami naszymi refleksjami.Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater