O Fundacji

Fundacja Ave Mater(łac. Witaj Matko) jest świecką organizacją non-profit.
Powstała z inicjatywy mgr. inż. Witolda Wojciechowskiego, członka Zarządu Fundacji i jednocześnie jej Prezesa.

Celem Fundacji jest, w obliczu narastających zagrożeń współczesnej cywilizacji, prowadzenie Wielkiej Akcji Ratowania HTML clipboardŚwiata od upadku, katastrofy i wojny.

Fundacja realizuje swój cel dając posłuch prośbom, wskazaniom i wytycznym przekazanym światu przez Matkę Bożą w zatwierdzonych 31 maja 2002 r. przez Kościół tzw. Maryjnych Objawieniach Amsterdamskich.


Fundacja przyjęła za swojego patrona św. Maksymiliana Marię Kolbego.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 09.08.2016 pod numerem KRS: 0000631173

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater