Materiały do pobrania i rozpowszechnienia (PDF)

HTML clipboard Na ratunek światu!

HTML clipboard
HTML clipboard HTML clipboardWielki Apel do wszystkich!

HTML clipboard Piąty Dogmat Maryjny

Nowy Dogmat a Maryjne Objawienia Amsterdamskie

Petycja o nowy dogmat* - indywidualna


Petycja o nowy dogmat* - zbiorowa

HTML clipboard
HTML clipboard Petycja o przywrócenie pierwotnych słów Modlitwy (ang.)

HTML clipboard
HTML clipboar<br /><br />HTML clipboard
Petycja o przywrócenie pierwotnych słów Modlitwy (pol.)

HTML clipboardHTML clipboard HTML clipboard

HTML clipboardWesprzyj Fundację "Ave Mater"

HTML clipboard Nasza Niebieska Matka

*Petycję o nowy dogmat można podpisać także w internecie - patrzHTML clipboard tutaj 


HTML clipboard
HTML clipboard

Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater